ראשל"צ

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ראשל"צ -העיר הרביעית בגודלה בארץ ובה ההוצאות החודשיות למשפחה הן מהגבוהות ביותר במרבית תחומי הצריכה .
מאות מתקני פרסום בגדלים שונים בכל רחבי העיר עם חשיפה לקהל היעד ברמה הסוציואקונומית מהגבוהות במדינה.