ראש העין

מתקני הפרסום היחודיים שלנו ממוקמים על צירי התנועה העיקריים והעמוסים בעיר,  כולל שכונות החדשות.
בנוסף, ישנה אפשרות לפרסם בתוך השכונות ומרכזי הקניות .