אריאל

שלטי חוצות וריהוט רחוב. העיר הגדולה בשומרון כולל אוניברסיטת אריאל שבה לומדים כעשרים אלף סטודנטים.

0.2180897