מכוונים

פריסה מוחלטת בכל הצירים הראשיים ברחבי ראשל"צ ,נס ציונה,
ראש העין ואריאל


מכוונים:
מתקנים חד צדדיים ,המוארים בתאורה פנימית ומהווים פרסום של 24 שעות ביממה
גודל: 1.20X1.80 מ"ר
כל המתקנים משמשים הן לפרסום והן להכוונה לבית העסק

קיימים בערים ראשל"צ, נס ציונה, ראש העין ואריאל